– Fagansvarlig Ole Kjell Talberg i kommunen og Solveig Brøste Sletta i Nordveggen AS, vil delta på møtet torsdag kveld. Håpet er at spesielt grunneiere i området, som kan tenke seg å legge ut areal til boligformål, møter opp. Her vil de få informasjon om hva som må til for å kunne gjennomføre en slik prosess, sier Gudrun Herje Langseth.

De siste åra har det vært en del etterspørsel av byggeklare tomter på Åfarnes med tilstøtende grendelag. Men tilbudet har vært mindre enn etterspørselen. Per i dag er det ei byggeklar tomt igjen i boligfeltet på Åfarnes.

– Potensielle boligbyggere ønsker å kunne velge mellom forskjellige alternativer. Med ei tomt ledig forteller det alt om valget de har, sier Alf Roger Antonsen.

Forlengelse boligfelt

Begge er klar over at det nå jobbes med å starte regulering av Åfarnes 2 – en forlengelse av eksisterende boligfelt retning Langfjorden.

De sier at dette er bra. Det gjør at stedet kan bli enda mer attraktivt som boligområde.

– Men slik jeg ser det bør det etableres flere alternativ. Og det er derfor jeg anser det som viktig at grunneiere både nord og sør for Åfarnes må tenke gjennom om de har areal som egner seg til boligbygging, sier Langseth.

Hun legger til at hun tenker i den sammenhengen ikke på dyrket mark, men på ikke oppdyrka areal som kan egne seg godt til boligformål.

Attraktivt sted

Begge de to ser på Åfarnes med omland som et attraktivt sted for økt bosetting. Det er ikke bare et knutepunkt for Nordsida – det er også et sted som egner seg utmerket for eksempel til pendling til og fra Molde – eller til og fra Åndalsnes for den del.

– I tillegg scorer Åfarnes med omland utrolig høgt på vennlighet i forhold til naturlige fasiliteter. En fantastisk utsikt med lang solgang. I tillegg er det nærhet til fjorden og fjellet, sier Antonsen.

De ser det som veldig viktig at de nå kommer i gang. Arbeidet med å regulere tomteareal tar en viss tid. Og med bakgrunn i viktigheten av å kunne svare ja den dagen etterspørselen er der, føler de begge at det haster – det har hastet en god tid.

– Rauma er inne i en positiv trend. Det er viktig at også Åfarnes og resten av Nordsida bidrar til tomter for dem som ønsker å flytte til kommunen, sier Gudrun Herje Langseth som håper riktig mange vil delta på møtet på Åfarnes skule torsdag kveld.