– Vi har en aldri så liten feilmargin, men vi har registrert 77.800 på tur ved Rampestreken og dette inkluderer de som har gått over Romsdalseggen. Feilmarginen skyldes at vårt telleapparat, i noen dager, har vært ute av drift fordi noen har plukket det ut av en varde der det var plassert. Dermed er tallet større, men vi kan ikke si nøyaktig si hvor mye større, sier Thomas Rødstøl i Statens Naturoppsyn.

Det er han som har stått bak tellingen og han viser til at sammenlignbare tall for Trolltunga i år er på 81.000.

Tellingen har altså skjedd ved Rampestreken i år og ikke på toppen av Romsdalseggen slik det har blitt gjort tidligere år.

– Vi har derfor ikke direkte sammenlignbare tall når det gjelder Romsdalseggen, sier Rødstøl.

Reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke sier de i år har estimert tallene for Romsdalseggen til å være rundt 25.000 og dette er en økning fra i fjor med 20 prosent. Besøkstallet i fjor var 21.355 i følge telleapparatet til Statens Naturoppsyn. Gråberg Bakke viser til at det også har vært en økning i billettslaget for bussen til Venjesdalen på 20 prosent.

– Er det satt noe mål for mange man ønsker skal gå Romsdalseggen hvert år?

– Nei, men vi er nå i gang med å drøfte akkurat dette og Tindesenteret har fått penger til et forprosjekt der man vil se på om det bør settes et tak på bruk når det gjelder bratte fjellturer her i landet, sier Gråberg Bakke.