Alle veger i Rauma skal få offisiell adresse, og Rauma kommune ber på nytt om hjelp fra innbyggerne. Vegnavn skaper stort engasjement blant innbyggerne, og det kom inn over femti merknader til innstillinga om vegnavn på nordsida tidligere i år.

Navnekomiteen ber nå om forslag på tilsammen 12 veger på Åndalsnes og i Romsdalen, 27 veger på Sørsida og fire hovedveger.

Kart over hvilke veger som trenger nytt navn finner du her.

- Vi håper at folk engasjerer seg og at vi får inn mange gode forslag. Vegnavnene har jo mye å si for identiteten til de som bor der, sier saksbehandler i kommunen, Anne B. Utgård.

Departementet har foreslått å utvide bruken av tillegsnavn. Det mener Utgård vil være positivt for Rauma. Mange har utrykt misnøye over at gårdsnavnet eller navnet på området blir erstattet av et mer upersonlig vegnavn som strekker seg over lange avstander.

- Veldig ofte har jo en veg eller en eiendom et navn på folkemunne, og det er jo gjerne det folk ønsker at den skal fortsette å hete, sier hun.

Fristen for innsending av forslag er 30. juni.

- Vi har hatt muligheten til å sette litt lenger frist denne gangen, siden videre behandling uansett ikke kan skje før etter ferien, forklarer hun.

Kommunen venter fortatt på tilbakemelding fra sentrale myndigheter på de innstilte navnene for Nordsida og Isfjorden.