Det som gjems i snø- kommer opp i tø. Under vårsmeltingen – før trærne får blader- er søppel i naturen skjemmende synlig i veggrøfter og kratt.

Skråningen ned mot jernbanelinja bak Vangstun blant annet, er det ikke pent i disse dager. Det er også noe en av våre lesere har påpekt. Han etterlyser hvem som har ansvaret for å rydde skråningen ned mot jernbanelinja.

– Jeg bare lurer fordi det har vært forsøpling her lenge og ingen ting blir gjort. Det er en skam og snart blir det 17. mai og snart kommer turistene. Det kan ikke se slik ut, sier Jostein Brakstad og han håper innspillet kan føre til at noe blir gjort.

Åndalsnes Avis har også fått tips om søppel i skråningen nedenfor Isfjorden samfunnshus.

– Der ligger det nesten et helt hus, sier en innringer.

Rauma kommune gjennomfører hvert år ryddesjau i nærmiljøene, og alle skoler skal være med på å rydde langs veger, offentlige steder, strender og andre friområde- i perioden 25. april til 25. mai.

Samtidig oppfordrer kommunen både privatpersoner og lag og foreninger til å holde det fint og rent i Rauma.

– Kommer denne ryddeaksjonen til å ta seg av søppelet ved Vangstun ?

– Ja, så absolutt. Vi har egentlig ikke vært klar over at det området faktisk er kommunens eiendom – før nå. Det som er problemet der, er at vi trenger en spesiell tillatelse fra Jernbaneverket til å gå så nær jernbanelinja under ryddeaksjonen. Den vil vi nå innhente og få ryddet opp så fort som mulig, lover kommunegartneren.