Det er på grunn av antatt tapte skatteinntekter at regjeringen nå foreslår å bevilge mer penger til kommunene.

- Dette er veldig gledelig. Det viser at regjeringa vår har handlekraft, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Det er ennå for tidlig å si hvor mye kommunen vil tape i skatteinntekter i år.

- Vi vet ikke om det blir så store tap som regjeringa har beregnet, men i beste fall så er dette en bonus, sier han.

- Et krevende år

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er ikke like optimistisk som ordføreren.

Vi er glade for at regjeringen foreslår å bevilge 1,1 mrd. kr til kommunesektoren, men 2015 blir uansett et krevende år, sier hun

Hun understreker at mange kommuner fortsatt må forholde seg til lavere inntekter enn det de var forespeilet da budsjettene ble vedtatt, selv etter å ha tatt hensyn til kompensasjonen som nå foreslås.

- Det er viktig å minne om at dette ikke først og fremst handler om penger til kommunene, men om skoler, barnehager, pleie- og omsorgstjenester, barnevern og en rekke andre tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Derfor er det viktig og bra at regjeringen kompenserer for tapte inntekter, men like viktig å erkjenne at kommunene fortsatt vil ha en svært krevende jobb med å levere de velferdstjenestene regjering og storting har pålagt dem å levere, sier Helgesen.