– Målet er at lista skal gjenspeile bredden i lokalsamfunnet