Mange drept etter at snøen kom – én strekning spesielt utsatt

foto