Skadet seg på Skjervan - sendt til sjukehus med luftambulanse