Helsedirektør foreslår å utsette sammenslåing av fødeavdelingene