130 år sia fjordbåten Rauma forandra Romsdal og bana veg for ein storstilt smøreksport til England

foto