Nav utbetalte 1, 2 milliarder kroner hver dag i fjor