Det er det Stein Venås, daglig leder i VTG Anlegg AS, håper å få til på sikt.

– Hva skjer på området?

– Akkurat nå lagrer vi masse der for videre bruk. I tillegg til at vi har maskiner og kjøretøy stående der. På sikt ønsker vi å få til et industriområde der vi kan holde til. Vi har så vidt påbegynt den prosessen, vi har blant annet tatt ned skog. Jeg ser for meg å renovere kafébygget til et kontorbygg, og eventuelt bygge et verksted i tillegg, forteller Venås.

Han forteller at de har forhørt seg litt med kommunen om hvilke muligheter de har.

– Vi vil ikke tråkke noen på tærne. Og her må det nok ei lita omregulering til. I dag er deler av området regulert til landbruk, og noe er regulert til bolig.

Venås forteller at bedriften VTG Anlegg ble etablert for ti år siden. Det er i dag fem ansatte, og firmaet driver med anleggsarbeid, blant annet i kraftverk og tunneler. Firmaet er med på renoveringen av tunnelene i Måndalen og Innfjorden.