Molde folkehøgskole opplever ny rekordsøkning til skoleåret 2015/2016. For første gang i historien har skolen mottatt over 500 søknader til 125 studieplasser.

Lørdag 22.august er skolen klar til å ta imot 125 studenter, noe som betyr helt fullt hus.

- Vi tror flere har fått øynene opp for hva et folkehøgskoleår innebærer. Det dreier seg ikke om «et friår på statens regning», men et viktig år som gir både læringsglede, økt arbeidskompetanse og faglig utvikling. Det er en gledelig trend! Ikke minst sender det et tydelig signal til resten av skolenorge. Når karakterpresset så til de grader øker på alle andre arenaer, blir det stadig viktigere med en motvekt. Uten verken karakterer eller eksamener evner folkehøgskolen å gi elevene lyst og motivasjon til å lære, sier rektor Helge Kjøll jr. ved Molde fhs.

- Fag ut fra interesse, sammen med fraværet av karakter- og eksamenspress, gir et trygt og stimulerende læringsmiljø. Mot slutten av forrige skoleår ble det gjort en undersøkelse blant elevene på 25 folkehøgskoler i Norge. Tre av fire svarer at de fikk en mer positiv holdning til læring, og et enda høyere tall sier at de får «mye ny kunnskap» i faget.

Kjøll viser også til at NTNU Samfunnsutvikling AS i 2010 gjorde et forskningsarbeid om elevers utbytte av folkehøgskolen. Rapporten framhever særlig selvtillit, sosial kompetanse og «mestringsforventning» som utbytte av folkehøgskoleåret.