Han synes det er rart at de øvrige partiene i Rauma ikke vil finne løsninger på de økonomiske utfordringene når de inntil nylig har tatt æren for alt det positive som har skjedd i kommunen i siste kommunestyreperiode.

– Jeg synes det er rart at politikerne går ut og skal ta Høyre, når de sjøl helt fram til nå vil ta del i suksessen de siste fire åra, sier Hustad, og kommer også med et stikk til Aps ordførerkandidat Per Vidar Kjølmoen:

– Og det er rart at Aps ordførerkandidat går så hardt ut når Ap har hatt varaordføreren de siste fire åra og vi har vært enige om alt som har skjedd.Hustad sier videre:

– Alle partier har vært opptatt av å ta æren for alt det som har skjedd i de siste fire åra. Det synes jeg er flott. Vår store styrke de par siste åra, er at de store samfunnsmessige vedtakene i de fleste tilfeller har vært enstemmige. Og når jeg setter opp ei liste over alt som har skjedd, så kommer det kommentarer om at dette er det flere om. Det er helt riktig. Derfor er det viktig nå at vi ikke skylder på hverandre, men finner gode løsninger for å få det enda bedre enn det har vært.

Han sier at han ikke har behov for å skylde på noen som helst.

– Høyre og jeg er klar på vårt ansvar. Men det blir framstilt som at kommunen er på konkursens rand. Men utgangspunktet er at enhetene ikke har holdt budsjettene sine. Vi politikere har vedtatt et budsjett i balanse. Da synes jeg det blir rart at politikerne går ut og skal ta Høyre, når de sjøl helt fram til nå vil ta del i suksessen de siste fire åra.

– Du mener at de andre partiene i Rauma også er ansvarlig for driftsunderskuddet?

– Det er enhetene som ikke har klart å holde budsjettene sine.

– Men skulle det komme som en bombe på politikerne i august?

– Det er klart at enhetslederne har ansvar for å holde budsjett som politikerne vedtar, og rådmannen har ansvar for å følge opp. At vi politikere får det nå, er sjølsagt beklagelig.

– Har det tidligere vært orientert om den økonomiske situasjonen i Rauma?

– Rådmannen og administrasjonen har pekt på at det har vært vanskelig drift over ei stund. Vi har blitt informert. Men det er rådmannen og administrasjonen sitt ansvar å iverksette tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.

Han sier han har stor forståelse for at det av og til kan være vanskelig for enhetsledere å drifte, fordi det av naturlige årsaker dukker opp uforutsette utgifter.

– Jeg vil ikke «ta» noen, men berømme alle som står på daglig og vil det beste for Rauma. Derfor er det viktig å stå sammen og være konstruktive, i stedet for å ta Høyre.

– I et leserinnlegg i Åndalsnes Avis lørdag skriver du også om at Rauma er havnet på Robek-lista. Bagatelliserer du at Rauma havner på lista?

– Nei, absolutt ikke. Men det var 600.000 kroner det var snakk om av et totalbudsjett på en halv milliard kroner. Det forteller at det er en formalitetsfeil. Men som alle andre politikere i formannskapsmøtet sist, var også jeg mer bekymret for situasjonen framover. Vi snakker om en justering på to-tre prosent, og det går det an å få til. Det er ikke rasering av tilbud til verken eldre eller unge. Men at en må holde budsjettene sine, og gå gjennom om det er riktig fordeling av pengene, er en annen sak. Og vi har bare en viss ramme som skal fordeles.

– Kjølmoen vil vite hva du skal kutte for å komme i balanse; hva vil du kutte?

– Vi må holde budsjettene våre. Da slipper vi å kutte. Men vi gjør investeringer, og samler alt på en plass med for eksempel Helsehuset, for å redusere drifta. Vi bygger nye bygg og gjør investeringer for mer rasjonell drift, som igjen betyr mindre driftsutgifter.

– Men hvordan hente inn åtte millioner kroner i år?

– Det blir en krevende øvelse, men administrasjonen har satt i gang en lang rekke tiltak for å begrense overforbruket i de aktuelle enhetene mest mulig. Politikerne får en veldig viktig jobb med budsjett og økonomiplan seinere i høst med tanke på den framtidige drifta.

Han finner grunn til å minne om at det er underskudd nå i august, og at det er flere måneder til årsskiftet.

– Jeg har vært med mange år tidligere der vi på sommeren fikk presentert store underskudd. Dette er jo ikke noe nytt for Rauma, sier Hustad.