I dag jobber det sju fastleger ved Rauma legesenter, i tillegg til én turnuslege. De sju fastlegene har et listetak på 6800 pasienter. Ingen av disse listene har, ifølge kommuneoverlege Jon Sverre Aursand, vært åpne på flere måneder.

– Det er 7450 innbyggere i Rauma, og vi må ha et tilbud til hele befolkningen, sier han.

Ikke stabilt

Rauma kommune jobber nå for å få på plass en åttende fastlege ved legesenteret, men kun to søknader var kommet inn ved søknadsfristen 17. april. Begge søkerne er utenlandske.

– Jeg føler meg ikke trygg på at vi får på plass en ny lege, men jeg håper det, sier Aursand.

Også høsten 2010 hadde legesenteret problemer med å få nye leger til kommunen. Den gangen måtte stillinga utlyses tre ganger.

– Vi har store utfordringer med rekruttering til fastlegehjemlene, og det er ei utfordring å få dem til å bli, konkluderer Aursand.

Frykter dårligere tilbud

Nå frykter han at det skal bli enda vanskeligere. Han reagerer på flere av kravene i forslaget til ny fastlegeforskrift som nå er til behandling. Aursand mener at dersom forslaget vedtas uten endringer, vil en del av kravene gjøre arbeidspresset for legene umenneskelig.

– Jeg forstår myndighetenes behov for større styring med fastlegene. Men kravet om økte tverrfaglig møtevirksomhet, er ikke forenlig med kravet om at vi som leger skal ha responstid på to minutter.

– Hva mener du med responstid?

– Det vil si at alle har rett til å få kontakt med legen sin innen to minutter etter at de har tatt kontakt. Det vil i praksis bety at vi kan få satt over mange telefoner sjøl når vi sitter midt i en pasientkonsultasjon. Det vil være veldig forstyrrende. Det er heller ikke mulig at vi både skal sitte i møter og har pasientkontakt samtidig, sier Aursand.

Mindre attraktivt

Han er ikke i tvil om at de økte kravene reelt sett vil føre til et dårligere tilbud til pasientene.

– Det stjeler tid fra pasientene, sier han og legger til at alle disse faktorene vil føre til at legene reduserer antall pasienter på listene sine for å rekke over arbeidskravene.

– Men myndighetene legger opp til det motsatte, nemlig at vi skal øke antall pasienter. Det blir mindre attraktivt å være fastlege, og det vil gjøre det vanskeligere å rekruttere nye fastleger, sier Aursand hoderistende.

Ny liste gir valgmulighet

Om kommuneoverlegen lykkes med å ansette enn åttende fastlegestilling ved legesenteret på Åndalsnes, vil det bety at folk får muligheten til å bytte lege om de ønsker det. Det mener Aursand er viktig.

– Det kan være at kjemien mellom pasient og lege ikke stemmer, eller det kan være andre grunner til at man ønsker å bytte. Den nye lista vil ha plass til 800 pasienter, avslutter han.