Da generalforsamlinga til Rauma Energi var på befaring ved inntaksdammen til Verma Kraftverk møtte også Naturvernforbundet, ved Øystein Folden opp.

Han ble bokstavelig talt forbigått av delegasjonen, som strenet bort til dammen for å høre på info og se med egne øyne.

Her ble det fortalt om hva som det var søkt om, og pekt for å illustrere hvor høg den nye demninga ville bli.

Da delegasjonen var ferdig, og skulle tilbake til bilene, stoppet om lag halvparten opp hos Folden, som fikk fortelle om sitt alternativ til løsning.

Dam nummer 2

I stedet for å heve dagens dam vil han bygge en dam nummer to ved siden av.

Dette hadde han illustrert ved å henge opp plastposer i terrenget, som viste omtrentlig høgde og omfang av dammen. Ifølge Folden vil Naturvernforbundets alternativ føre til det samme; nemlig reduserte problemer med isen om vinteren som følge av økt volum. Alternativet krever heller ingen dispensasjon fra vernereglene.

– Produksjonen vil nok bli rundt 2 GWh mindre, men man slipper stans i produksjonen mens man bygger, hevdet Folden overfor Åndalsnes Avis.

Han ble ikke med videre til Storhaugen og gikk dermed glipp av en tallerken spekemat, som Rauma Energi hadde kjøpt ekstra, etter at det ble kjent at Folden kom til å møte opp.

Har ikke trua

Rauma Energi har allerede kommentert forslaget overfor NVE og har en del betenkeligheter.

Den største utfordringa ved Foldens forslag er hvor man skal gjøre av tusenvis av kubikk med masse, som vil måtte sprenges ut. Ny anleggsveg og lengre tids tungtrafikk er nærliggende. I eksisterende dam vil problemet med is være som det alltid har vært. Men isen vil trolig også tette kanalen til den nye dammen, og da vil man være like langt.

Fjellet er også usikkert og totalt sett kan kostnadene fort komme over Rauma Energis alternativ, mener energiselskapet.

– Lavere produksjon vil dessuten gi et tap på rundt en million i året, mener drifts- og vedlikeholdsansvarlig Ståle Sæterbø.

Faksimile fra Åndalsnes Avis, lørdag 29. juni.