Det var søndag formiddag at det gikk to store ras i Trollveggen, i følge Åse Leren høyt oppe i veggen og rett under Trollkjerringa. – Rasene var like store som det som gikk i 1998, jeg så nemlig også da det kom nedover fjellveggen for ni år siden. Det buldret minst like mye nå og deler av Romsdalen ble røyklagt etter at rasene hadde gått. Men ettersom det blåste en del så forsvant røykskya etter rasene nedover dalen i løpet av forholdsvis kort tid, forklarer Åse Leren. Hun var opptatt med søndagsarbeid heime på garden på Romsdalshorn da rasene gikk. Hun løp inn for å hente fotoapparat og foreviget dermed rasene som hun fort tror kan ha blitt registrert på Richters jordskjelvsskala. Åse og ektemannen Trygve driver Trollveggen Camping ikke langt unna foten av det verdensberømte fjellet. Men ettersom turistsesongen nå er så godt som over var de ikke oppe på campingplassen da de store steinrasene gikk. Nordmøre og Romsdal Politidistrikt hadde ikke fått melding om steinrasene i Trollveggen fra andre enn media. Derfor kunne de verken avkrefte eller bekrefte om det har vært klatrere i veggen eller om andre hadde merket rasene på noen måter. Rasene nådde ikke fram til E-136 da avstanden fra Trollveggen og bort til gjennomfartsåren inn og ut av fylket er på flere kilometer. De store steinene raste anslagsvis 700-800 meter nedover den stupbratte fjellsiden. Av Lars Smisethjell

<B>Dramatikk. </B>Søndag formiddag gikk det to store steinras i Trollveggen. Åse Leren løp inn og hentet fotoapparatet slik at hun fikk foreviget rasene.<B> Foto: Åse Leren.</B>
<B>Dramatikk. </B>Søndag formiddag gikk det to store steinras i Trollveggen. Åse Leren løp inn og hentet fotoapparatet slik at hun fikk foreviget rasene.<B> Foto: Åse Leren.</B>