RaumaRock inntar Astero: – Det er veldig trist hvis det skal stå tomt bare fordi vi har ferie