Folkemøte om torskeoppdrett ga klar beskjed til Gadus Group

foto