Roser samarbeidet: – Har ikke trengt å ta ekstra hensyn

foto