Fødselstallene i denne bygda topper de siste åtte årene

foto