Kraftig konkursøkning: – Hva som skjer til våren, vet vi ikke