Årsaken til venting, kolonnekjøring og ergrelse, skal ha vært arbeider med det elektriske anlegget/skifte av lysrør i tunnelen. Under vaskinga av tunnelen tidligere i vår var det også følgebil som ledet trafikken gjennom tunnelen. Tiltaket skapte ventetid og delvis ergrelse blant bilister på E-136. Under dagens aksjon var Rolf Ivar Moen fra Måndalen en av bilistene som sto i kø og måtte utsette avtalen han hadde på Åndalsnes. - Det må da gå an å skifte lysrør i tunnelen uten at trafikken må gå ved hjelp av ledebil. Og tilsier sikkerhetsreglene at dette er nødvendig, ja, så må Statens vegvesen kunne legge vedlikeholdsarbeidet til tider av døgnet med mindre trafikktetthet enn på dagtid en torsdag, sier Rolf Ivar Moen som legger til at disse overdrevne sikkerhetstiltakene må vel bli kostbar for tunneleier, Statens vegvesen, også.