Kommende tirsdag skal Berit Bye holde innlegg på næringspuben i regi av Nordveggen og Rauma næringslag på Åndalsnes. Bye er invitert til å snakke om hvilke tilbud de kan gi for norskundervisning for utlendinger som jobber i industrien i Rauma. Og noe av det Berit Bye kommer til å legge vekt på er at de nå ønsker å finne en bedre læringsarena enn de har gjort tidligere. Det handler rett og slett om å legge forholdene for læring bedre til rette. – Vi ønsker å kalle dette opplegget for intensivkurs, sier Bye og tenker seg undervisning fordelt over ti dager på dagtid. Hun sier dette vil være et forsøk i håp om å gi et mye bedre læringsutbytte. – Men det betyr at dere forventer at bedriftene skal gi sin ansatte fri? – Det får bli opp til den enkelte bedrift å se på hvordan dette kan organiseres på en god måte. Det kan nok gjøres på flere måter. Helt sikkert er det i alle fall at det skulle være i bedriftenes interesse at de ansatte lærer et minimum av norsk så fort som mulig. Det vil rydde av vegen muligheter for misforståelser og det vil øke muligheten for at de utenlandske ansatte skal bli stabil arbeidskraft. – Vi ønsker nå å diskutere dette både med de som skal lære norsk og med bedrifseierne. Vi ønsker i alle fall å være fleksible og å gi et læringsmessig best mulig tilbud, sier Berit Bye. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

<B>Bedre tilbud.</B> Berit Bye er med å legge opp et intensivkurs i norsk på dagtid for utlendinger som har akutt behov for norskkunnskaper.