– Ved flere anledninger har det vært helt umulig å komme seg ut på hovedvegen med bil for beboerne langs gangvegen. Det har blant annet vært så høge brøytekanter at det ikke har vært mulig å se om det kommer bil på hovedvegen. Likeledes har selve gangvegen vært nærmest umulig å ta seg fram på, uttaler Tove Unhjem.

Hun sier videre gjennom en e-post til Åndalsnes Avis sendt tirsdag 15. mars at "i dag kjørte en bil seg fast idet den skulle kjøre ut på vegen. Som alle vet er det 80 grense på hovedvegen, men mange har høgere hastighet en som så. Tidligere år har vi ikke hatt problemer som dette. Jeg har bodd på Stein i snart 17 år. Jeg tror ikke det kommer av at det har vært mer snø denne vinteren, men rett og slett dårlig brøyting"

– Snøryddingen går på anbud, og den som er billigst får jobben. Tydeligvis helt uten tanke på hvordan jobben blir utført. Jeg har registrert dårlig brøyting flere steder i Isfjorden denne vinteren. Dette er rett og slett trafikkfeller, mener Unhjem.

- Hindres i jobben

– Jeg har snakket med entreprenøren som brøyter for oss på stedet, og forklaringa er ganske enkel, sier Per Brandli i Statens vegvesen.

– Når hovedvegen brøytes kaster plogen snø opp på avkjørselen/gangvegen på stedet. Over tid bygges det da opp en såle som gjør at kanten blir høg.

– Grunnen til at det får bygge seg opp en såle er at vi brøyter for sjelden. Og grunnen til at vi brøyter for sjelden er at det som regel står en bil parkert der, som hindrer oss i å få gjort jobben.

– Ellers er det mye bedre å bruke den andre avkjørselen som ligger hakket nærmere Isfjorden. Da hadde ikke dette problemet oppstått, sier Brandli, som derfor ikke føler seg spesielt truffet av kritikken.