– Ja, tindesenteret regner vi som en viktig del av et attraktivt sentrum og dermed som en del av det som skal gjøre det enda mer attraktivt å bo her, sier Solveig Brøste Sletta i Nordveggen AS.

Og dermed forteller hun også om hvor en del av de fire millionene med "bolyst-kroner" skal ta vegen i tida framover. Nå beveger nemlig arbeidet med det som skal blir Norsk Tindesenter seg over fra å være bare dugnadsbasert til å bli et prosjekt hvor en ansatt prosjektleder kan drive prosessen videre.

Og Fred Husøy, som lenge har jobbet dugnad med disse planene, vi dermed kan snakke om en ny fase i arbeidet med realiseringen. den som ansettes kan, om det gjøres en god jobb, også kunne bli daglig leder når senteret er oppe og går.

– Prosjektlederen skal nå bygge hele organisasjonen og ikke minst jobbe mot Direktoratet for naturforvaltning (DN) med tanke på å få etablert et nytt nasjonalparksenter. Tindesenteret skal inneholde mye, sier Husøy og forteller at stillingen som prosjektleder vil bli lyst ut med søknadsfrist utgangen av august.

– Og hvem vil dere ha?

– Det vil være en fordel å få en person med erfaring fra liknende prosjekt og det vil være en fordel om vedkommende har stor interesse for dette fagområdet, sier Brøste Sletta.

– En jobb som vil bli svært personavhengig med andre ord?

– Ja, men alle jobber er vel det på sett og vis, sier Fred Husøy. Han legger likevel ikke skjul på at personen som ansettes skal vurderes nøye.

Fra høsten en gang kan dermed arbeidet starte med å legge detaljplaner for det som kanskje kan åpnes som Norsk Tindesenter sommeren 2011.

– Vi har sagt sommeren 2011, men det er mulig det vil være noe for ambisiøst. Vi ser det som mye viktigere at jobben blir gjort skikkelig enn at vi skal ile framover. Det skal også fungere økonomisk når det står ferdig, sier Husøy.

Solveig Brøste Sletta opplyser at de øvrige pengene som når blir tilgjengelig i og med tilskuddet fra Bolyst-midlene, skal brukes til å videreføre delprosjekter som allerede er i gang. For eksempel Ytterveggen, innsatsen for å ta seg av innflyttere og ikke minst prosjektet Romsdal.com

– Vi må også huske at dette er støtte til prosjekter vi sjøl må være med å finansiere. Staten betaler bare ut når vi går inn med tilsvarende beløp. Det betyr at fire millioner i Bolyst-penger krever at vi også må gå inn med fire millioner. Slik er det med alle statlige tilskuddsordninger, sier Brøste Sletta.