- Båtfolket har blitt mye flinkere til å sikre båtene om sommeren, og marinaer har gjerne døgnvakt for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang. Men det er viktig å se til båten vinterstid også. Det er spesielt i ukene før og etter båtsesongen at de store verdiene blir stjålet, sier skadeleder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

I perioden 2007 til 2009 var det spesielt mange båttyverier, mens det har vært en reduksjon både i 2010 og hittil i 2011. Hittil i år er reduksjonen i antall båttyverier på 8 prosent, og erstatningene er redusert med 11 prosent, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO).

- Tyvene har ofte gått etter store utenbordsmotorer, og det stjeles gjerne flere verdifulle motorer i godt planlagte raid. Det stjeles også mange små utenbordsmotorer fra havner og hager. Det er også viktig å sikre løse, verdifulle gjenstander som for eksempel GPS-utstyr, VHF-radio, ekkolodd og lignende, sier Mollestad.

Lagring

Mange aktører tilbyr vinterlagring av båt, men her er det viktig å være klar over at båteier likevel må besørge nødvendige forsikringer på egen båt og motor mot brann, tyveri, hærverk eller andre uforutsette skader.

- Vårt råd er å benytte båthavner som er godt sikret og har etablert vakthold, og du bør også selv foreta tilsyn med båten ved jevne mellomrom. Sørg i tillegg for å gjøre det vanskelig for tyvene. Utenbordsmotorer, motorer under 50 hk og utenbordsdrev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag. Det er også viktig å merke utstyr slik at det kan spores hvis det blir stjålet. Vi har liten mulighet til å finne stjålne motorer, båter eller annet utstyr, da det etter vår oppfatning, mangler identifikasjon på 50 prosent av det som blir stjålet, sier Eger Mollestad.

Pass på selvlensende båter

Mange kjøper selvlensende båter fordi de er enkle å vedlikeholde og ikke trenger å sees til så ofte. Eger Mollestad ber båtfolket være oppmerksomme på at også selvlensende båter kan gå til bunns.

- Nå som det regner masse, samtidig som høsten setter inn med løvfall, er risikoen stor for at selvlensende båter synker. Båteier har et ansvar for å se til båten og forhindre tilstopping av lensesystemer der blader, skitt og is legger seg. På høsten er det også viktig å se til båten ofte, for høyvann og dårlig vær sliter mye på fortøyningene.

Gode råd mot tyverier:

o Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten

o Ta med deg verdisaker og kostbart utstyr. Dette dekkes ikke under vinterlagring.

o Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger

o Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkestasjoner

o Hekkaggregater er tyveriutsatt og skal avmonteres under vinteropplag

o Fjern løs bensintank, eller lås denne inn

o Fjerning av en viktig motordel eller montering av skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri

o Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd

o Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap

o Sørg for å ta bilder av båten