Landets beste sted skal kåres og det skjer i regi av Kommunal- og regionaldepartementet der det fristes med en premie på 250.000 kroner. Det har så langt vist seg at både byer, kommuner, tettsteder og små bygder er påmeldt i konkurransen og forslag er sendt inn både av kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner.

Bare fra Møre og Romsdal er en hel rekke steder påmeldt og i samlinga av over 20 steder i Møre og Romsdal, finner vi både Rauma kommune og bygda Vågstranda. Det er ikke lykkes oss å finne ut hvem som har meldt på Vågstranda, men når det gjelder Rauma, kan reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke bekrefte at reiselivslaget har sendt inn forslag på at Rauma skal være en kandidat.

– Det har vi begrunnet med mange ting. med Romsdalseggen, med visjonen og at vi er landets tindehovedstad blant annet. Jeg vet også at andre har sendt inn forslag på Rauma. Vi får til stadighet oppfordringer om å være med på alle mulige konkurranser. Denne valgte vi å være med på, andre velger vi bort, sier Hilde Gråberg Bakke.

Av andre påmeldte steder i Møre og Romsdal, kan vi helt tilfeldig nevne Fræna, Molde, Kristiansund, Sekken, Sjøholt, Tresfjord og Ålesund.