Snøen er kommet og kommunens brøytemannskaper er på alerten. Blant annet høstes de første erfaringene med brøyting av det nye sentrumet på Åndalsnes.

– Ja, vi er spent og vi vil bruke erfaringer vi nå får med tanke på hvordan vi best løser dette videre, sier enhetsleder Tom Erik Rødven i kommunen.

– Vil den nye løsningen i sentrum føre til at mer snø må kjøres vekk og dumpes på fjorden?

– Det har vi gjort også før, men trolig blir det mer av det nå. Vi vil at sentrum skal være tilgjengelig og se fint ut og så vil vi at det også skal se fint ut når snøen smelter til våren. Derfor må vi også være forsiktige, sier Rødven.

Når det gjelder den snøsnille vinteren så langt, så opplyser Rødven at det vises tydelig på utgiftene når det har vært lite snø som i vinter så langt.

– Men så er det også slik at når det er frost og lite snø, så får vi gjerne mer teleødeleggelser og kostnader med det. Is blir også en konsekvens av slikt vær som vi har hatt nå.

– Sitter kommunens brøytefolk bare og tripper etter å få stå opp om natta når snøen uteblir?

– Det har jeg ikke noen bestemt følelse om, smiler Rødven og legger til at mannskapet brøyter når det skal brøytes og er flinke folk i jobben sin.

– Er det viktig at vi viser litt tålmodighet når det kommer mye snø?

– Ja, det er viktig. Det tar mye tid å komme overalt. Da må av og til noen måtte vente, sier Tom Erik Rødven.