I de to politidistriktene som nå har blitt slått sammen til Møre og Romsdal politidistrikt fikk de inn til sammen 5154 meldinger om lovbrudd i fjor, noe som er en liten nedgang fra 2014.

- Møre og Romsdal er et fredelig hjørne av verden, konstaterte politimester Ingar Olav Bøen på en pressekonferanse i Molde fredag.

Særlig har tallet på vinningskriminalitet gått markant ned de siste årene: fra 3629 saker i 2012 til 2922 i fjor.

- Dette betyr at det er svært liten sjanse for å bli utsatt for vinningskriminalitet her i vårt fylke. Det er farlig å si at denne fine nedgangen skyldes bare politiets arbeid, men jeg tror likevel at vår strategi med å ta tak i gjengangerne har gitt resultat, sa politiinspektør Ove Brudevoll under presentasjonen.

Høyere oppklaringsprosent

Oppklaringsprosenten har blitt høyere i fylket vårt - den lå i 2015 på 50 prosent, mot 48 prosent året før. Landsgjennomsnittet er 40 prosent.

Politiinspektør Yngve Skovly kunne fortelle at også utvidet bruk av DNA-bevis har hatt en innvirkning når det gjelder vinningskriminalitet.

- Senest denne uka var jeg i retten med en som vi gjennom DNA greide å knytte til fire vinningslovbrudd, uten at vi hadde andre bevis, sa Skovly.

Barns sikkerhet et satsingsområde

Under pressekonferansen snakket også politiet om hvilke områder som det har vært satset særlig på de siste årene.

- Et satsingsområde for politiet de siste årene har vært kampen mot voldelige og seksuelle overgrep mot barn. Tallet på tilrettelagte avhør av utsatte barn utført av Statens barnehus i Ålesund har økt fra 184 i 2013 til 315 avhør i fjor.

Politiet tror dette handler om mørketall.

- Det er ikke holdepunkt for å hevde at denne typen lovbrudd har økt så mye som tallene viser. Dette er først og fremst et resultat av målbevisst satsing på dette viktige området.

Prognosene viser at politiet i Møre og Romsdal i år kommer til å gjennomføre mer enn 400 såkalte tilrettelagde avhør av utsette barn.

- Jeg vil sitere en politimesterkollega og spørre: Dersom vi ikke greier å gjøre noe for denne gruppen av de aller svakeste, hvem skal vi da være politi for, spør politimesteren retorisk.