Fylkesmannen godkjenner at Rema 1000 får flytte til et 1500 kvadratmeter stort bruksareal på Øran. Samtidig nekter de kommunen å gi tillatelse til Kiwi om å utvide sitt BA. Nå har NorgesGruppen Romsdal og Nordmøre engasjert advokat i sakens anledning. I et brev til kommunen tilkjennegir de sin holdning til saken.

Usaklig

Og de sier klart ifra at skulle kommunen gjøre et vedtak som er forenlig med fylkesmannens krav, så ser de på dette som usaklig.

De slår også fast at dette vil gi et resultat som er sterkt urimelig – og det uavhengig av begrunnelsen for vedtaket.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz poengterer at Kiwi, etter en omfattende innsats og betydelige beløp, har skapt en handelsbedrift med mange arbeidsplasser. De har nå behov for å utvide sitt areal. «Å legge opp til en løsning og et vedtak som er klart konkurransevridende, anses å innebære et resultat som er kvalifisert urimelig», er beskrivelsen i brevet til kommunen.