Som kjent har Rauma forskuttert penger til sikring og en skikkelig varslingsordning i tilknytning til skredfaren under Mannen i Romsdalen.

Politikere i Rauma er av den klare oppfatning at dette er et statlig ansvar. De vil ha igjen "pengene sine" – i alle fall så mye som mulig. Til nå står staten igjen med en "restanse" på 21,6 millioner kroner. Dette er det håp om få i alle fall deler av på neste års statsbudsjett. Men det er ikke gitt noen garantier. Som ordfører Torbjørn Rødstøl sa det på kommunestyret;

– Det er mange om beinet. Men vi forventer penger i 2012.

Ville vite

Det var i forbindelse med gjennomgang av kommuneregnskapet for første halvår 2011, at spørsmålet rundt Mannen ble reist. Arne Hop (KrF) ville vite om det ikke var det interkommunale selskapet Åknes/Tafjord Beredskap IKS som skulle ta over Raumas gjeld knyttet til utbyggingen ved Mannen.

Ordføreren svarte på vegne av kommunen – at det ikke er gjort avtale om at beredskapsselskapet, som Rauma har eierskap i, skal overta gjeld. For Stranda, en annen av eierkommunene, har selskapet overtatt deler av gjeld og driftsutgifter. Men sunnmørskommunen har likevel en lånegjeld på over 30 millioner kroner knyttet til rassikringsproblematikken på Åkneset.

Arne Hoem (Frp) mente at spørsmålet fra Hop var interessant – spesielt med tanke på svar som kunne gis/eventuelt ikke kunne gis. Et eget Mannen-utvalg bestående av rådmann, ordfører og leder i fast planutvalg, ble i sin tid opprettet.

– Har dere hatt møter i det hele tatt, ville Hoem vite.

– Vi har hatt møter, mange møter, slo utvalgsleder Arne Hop fast.

Konklusjon – det skredfarlige området ved Mannen er forsynt med instrumenter som gjør at folk kan bli varslet i god tid om fjellsida skulle skli ut. Men kommunen har tatt på seg mer økonomisk ansvar enn raumapolitikerne mener de bør ha. Nå avventer de statlige nedbetalingskroner på lånet de har forskuttert.

Og halvårsregnskapet i kommunen – det styrer mot et årsresultat i balanse i forhold til budsjett. Da er det kanskje på tide med ros også til kommuneadministrasjonen.