Det bekrefter Olav Nyhagen i styret i Vågstranda Vel overfor Åndalsnes Avis.

Mandag offentliggjorde bygdelagene undersøkelsen, som viste at 493 av de 507 som svarte ønsket at Rauma slår seg sammen med Vestnes, dersom Rauma ikke kan stå alene. 14 av de spurte vil slå seg sammen med Molde. "Rauma alene" var altså ikke et svaralternativ.

- Det er viktig at svaret fra folket offentliggjøres før folkeavstemninga. Og så er det et ris bak speilet at det kan være aktuelt å søke om frarivelse fra Rauma. Men det er en siste utveg dersom Rauma går til Molde, sier Nyhagen.

Han understreker at folk på sørsida er godt fornøyd hvis Rauma velger å stå alene. - Men Vestnes ligger best geografisk til for oss, sier han.

Personlig tror han at Rauma kan bli for liten til å stå alene.

- Rauma kan bli presset økonomisk til å slå seg sammen med noen. Da vil det være en fordel å stå sammen med Vestnes, sier han.

- Det er lagt ut et skjema i alle postkasser i bygdene på Sørsida. Alternativene var Vestnes og Molde, hvis Rauma ikke blir stående alene.

- Hvordan er resultatene samlet inn?

- Folk som har svart har levert skjemaet på nærbutikken i en kasse. Vi samlet det inn mandag og talte opp stemmene.

Kassene på butikkene har ikke vært forseglet.

- De fleste stemmene var signert med navn; jeg antar 80-90 prosent var signert, sier Nyhagen.

- Hvem i husstanden er det som skal svare?

- Mange hadde tre og fire navn på samme blankett - personer i husstanden over 16 år.

- Og de hadde samme mening alle sammen?

- Ja, siden de skrev navnene på skjemaet, så får vi gå ut fra det.

- Men her er det mulighet for juks?

- Ja, for dem som ikke er signert, så kan det være mulighet for det. Men jeg tror ikke at folk skriver falske navn.

- Vi er bare interessert i å få se folkemeninga, sier Nyhagen.

- Du ser at det er svakheter i måten undersøkelsen er gjennomført på?

- Ja, jeg ser en svakhet i at en kan krysse av skjema som ikke er signert. Men i og med at det er så få usignerte, så er ikke det et stort problem. Dette er bare en meningsmåling - det er ikke et valg.

- Tror du svarene er representative for folkemeninga?

- På sørsida tror jeg det, ja. Det er jeg ikke i tvil om.

Tirsdag ettermiddag er det kommunestyremøte. Vågstranda vel ønsket at pressemeldingen skulle deles ut til politikerne før eller i møtet, og henvendte seg derfor til servicetorget i kommunen. Svaret derfra var at ordfører Lars Olav Hustad ikke ønsket å distribuere det til politikerne.

- Vi sitter igjen med en følelse av at Rauma ikke vil ha stemmene våre fra Sørsida. Jeg kan jo bare legge til at vi sendte pressemeldingen også til Vestnes, og ordføreren der takket for grei orientering, sier Nyhagen.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad svarer:

- Årsaken er ganske enkelt at jeg ikke ser på dette som vesentlige opplysninger for det som skal behandles på dagens møte. Og pressemeldingen har jo vært gjengitt i media, sier ordføreren.

Vågstranda vel valgte etter ordførerens avslag å sende pressemeldingen på epost til hver enkelt representant i Rauma kommunestyre.