– Takket være en god og ryddig prosess fra Lars Wenaas si side ble det mulig for oss å kjøpe hotellet.

Det sier ekteparet Torill og Ivar Åndal som fra 1. juni av i år er eiere av Grand Hotell Bellevue på Åndalsnes gjennom eiendomsselskapet Åndal Eiendom AS.

40 ansatte

1. august i 2003 ble det inngått en leieavtale mellom Wenaas Hotels ASA og Grand Drift AS.

– Vi har hele tiden hatt en god dialog med eierne. Da de ønsket å selge opplevde vi en god dialog og en ryddig prosess. Fordi selgeren har gitt oss gode betingelser så har dette latt seg være mulig å gjennomføre. Det er vi glade for, sier hotellets direktør Torill Åndal.

Sønnen Ola Elias Åndal vil være hotellsjef; drifta av hotellet vil fortsatt skje gjennom driftsselskapet Grand Drift AS som eies av Torill og Ivar Åndal og Ola Elias.

Hotellet på Åndalsnes med 86 nyrenoverte rom, 160 senger, har 40 ansatte i sommerhalvåret. Ellers i året er det 25 kvinner og menn som har hotellet som sin daglige arbeidsplass. I fjor omsatte Grand Drift AS for nærmere 26 millioner kroner. På bunnlinja satt eierne igjen med cirka en halv million kroner.

– Omsetninga har økt hvert år. Den var på cirka halvparten, 12-13 millioner, da vi inngikk leieavtalen med Wenaas for 12 år siden. Ei vesentlig forklaring på veksten er Rauma Kulturhus. Det ble ei ny tidsregning fra da av. Det er klart at vi gjennom det samarbeidet har vokst og opplevd mange fordeler. Vi tror plussen har vært gjensidig. I inneværende år tror vi omsetninga ligge litt høgere enn i fjor så vi fortsetter den gode trenden, forklarer Ivar Åndal i driftsselskapet.

Ros fra Wenaas

– Vi selger Grand Hotell Bellevue til en familie vi har gode erfaringer med, sier Lars Wenaas.

Wenaas Hotels ASA (Wenaasgruppen) har solgt Grand Hotell Bellevue AS til Åndal Eiendom AS (Torill og Ivar Åndal) med virkning fra 1. juni 2015.

– Hotellet har vært drevet av familien Åndal i snart 12 år. Vi har hatt et nært og godt samarbeid når det gjelder driften av hotellet og nødvendige investeringer. Vi har vurdert det slik at for Grand Hotell Bellevue vil det være en bedre og mer fremtidsrettet modell at den som driver hotellet også er eier, forklarer Wenaas.

Du kan lese mer i tirsdagens papiravis. Den kan du lese her