En bil i sørgående felt i Fannefjordtunnelen har problem. Politiet er på veg til stedet, og tunnelen stenges.

Det er politiet som melder dette på twitter klokka 1156.