Åndalsnes og Rauma skal være vertskap for en konferanse i perioden 22. til 24. september. Det er fylkeskommunen som er arrangør og målet er å styrke arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i kommunen i Møre og Romsdal.

Konferansen handler om hvilken verdi friluftslivet kan ha i en kommunen og hva kommunene kan gjøre for å bedre utviklinga på dette området. Det vises til forsking og erfaring rundt at friluftsliv og naturopplevelser virker direkte inn på helsa til folk.

Det er altså fylkeskommunen i samarbeid med Forum for natur og friluftsliv, Den Norske Turistforening, Friluftsrådet for Ålesund og omland og Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal som står bak konferansen som har fått navnet «Friluftsliv – en lokal utviklingsmotor. Målgruppe er planleggere, politikere og frivillige.