Tiril Remen Holm er kandidat for Frp til kommunevalget i Rauma. Og får partiet flere inn i kommunestyret enn de to kummulerte kandidatene, kan Tiril være inne i kommunestyret når valget er over om vel to uker.

Og Tiril er ikke alene. Høyre vil etter alt å dømme få inn Kristoffer Bakke som også er 20 år.

Frp har tre kandidater født etter 1990 og som følgelig er under 25 år. KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har ingen, Venstre har en kandidat og best av alle er Høyre med seks kandidater født etter 1990.