Ønsker å bevare Eidsbygda barnehage - politikerne trenger mer tid til å finne midler

foto