Vifter med halen over å kunne starte opp igjen

foto