Frustrerte: – Går utover både konsentrasjon og motivasjon