Rauma kommune har lagt planer sammen med Vestnes for hvordan kommunalt ansvar skal bli ivaretatt når det blir gjennomført vedlikeholdsarbeid i Innfjordstunnelen fra høsten 2016.

Beredskapssjef Ole Kjell Talberg sier det har vært holdt møter og at avtalen i dag er at utfordringene skal løses på etatsnivå.

Det betyr at det blir laget avtaler for heimebasert omsorg, for lege vakt, for brannvesen og for veterinærvakt.

– Dette har vi kontroll på og folk skal ikke bli skadelidende, sier Ole Kjell Talberg. Han forteller at det i praksis vil bety at legevakt i stengningsperioden på natta blir utført fra Vestnes og det samme vil gjelde brann og redning når noe skjer vest for tunnelen.

– Vi har også brannkorps i Måndalen, men de har ikke samme vakttjeneste som på Vestnes. Når det gjelder omsorg, så vil det kanskje bli aktuelt med en liten omorganisering og stasjonering med utgangspunkt fra Voll, sier Ole Kjell Talberg.

Han avslutter med at avtaler med Vestnes ikke er signert, men at det fortsatt er god tid på å få på plass detaljer i samarbeidet.

– Dette har vi god kontroll på, sier Talberg.