– Vi blir overkjørt igjen, sier Olav Nyhagen, som er styremedlem og kasserer i Vågstranda Vel.

Innbyggerne på Vågstranda har siden i høst hatt bomstasjoner i begge ender av bygda. Og når den rådgivende folkeavstemningen skal gjennomføres mandag 25. april, må innbyggerne til nabobygda Måndalen, og gjennom bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen, for å avgi stemme.

Dette måtte de også i kommunevalget i høst. Fullpris for passeringen er 42 kroner hver veg.

– Forkastelig

Olav Nyhagen kaller det forkastelig at kommunen ikke kan opprette et stemmelokale på Vågstranda, når situasjonen er som den er med bompenger.

– Dette vil helt sikkert gå ut over valgdeltakelsen. Og vi får jo ei oppfatning av at de ikke vil ha stemmene våre. Det skal ikke være slik i et demokratisk samfunn, sier Nyhagen.

Ville gjøre som før

Ordfører Lars Olav Hustad sier at opprettelse av et valglokale på Vågstranda ikke har vært diskutert i valgstyret.

– Flertallet ville beholde de valglokalene som har vært de to siste valgene, sier Hustad.

– Ser du urimeligheten i at innbyggerne på Vågstranda må betale bompenger for å stemme?

– Ja, vi kan bestandig diskutere hva som er riktig. Men hvis du bor øverst i Romsdalen, så er det et godt stykke ned til Åndalsnes, og det koster noen kroner det også. Vi skulle ønsket oss stemmelokaler overalt. Men det er ikke praktisk gjennomførbart. Vi hadde store problem med å få nok folk til å betjene de stemmelokalene vi hadde ved kommunevalget i høst.

– Hvilke konsekvenser kan det få for valgdeltakelsen på Vågstranda?

– Nå er det slik at det er mulighet å forhåndsstemme. Jeg håper at alle som er interessert i reformen har anledning til å stemme – forhåndsstemming skjer i uka før det ordinære valget, sier ordføreren.

Gratis buss?

Olav Nyhagen foreslår at kommunen i det minste stiller med busstransport til stemmelokalet i Måndalen.

– Hvis det ikke er mulighet til å stemme i egen bygd, så kunne de i hvert fall sette opp gratis buss, sier Nyhagen.

Til dette forslaget svarer ordføreren:

– Jeg har ikke noen kommentar til det ut over at vi har det slik vi har hatt det ved andre valg.