Som tidligere omtalt har Måndalen IL i samarbeid med Rauma idrettsråd gått i bresjen for å etablere en overbyggingsklubb innen friidrett – en Rauma Friidrett.

Kommende tirsdag er det planlagt et innledende møte i prosessen.

– Vi ønsker å ta opp til diskusjon hvordan vi kan forene friidrettskreftene i kommunen, sier Kathrine Wold Deunk som er leder i Måndalen IL.

Møtet skal de avholde på Åndalsnes – i lokalene til Åndalsnes IF på Øran.

Et av formålene med å etablere en eventuell overbyggingsklubb, er å bevare barn med friidrettsinteressen også etter at de når alderen som ungdom; ja kanskje enda lenger.

– Vi legger ikke opp til å gjøre noe endelig vedtak på dette møtet. Men vi håper å oppnå en diskusjon om temaet – hvordan vi eventuelt skal organisere en slik klubb, hva slags form den skal ha.

Suverent anlegg

Måndalen IL kan denne sesongen tilby et friidrettsanlegg med tartandekke – et anlegg med internasjonale mål. Men etableringen av Rauma Friidrett har ikke noe med at unge utøvere i kommunen nå alle skal finne vegen til Måndalen – at all aktivitet skal skje i tilknytning til Måndalen stadion.

– Friidrettsutøvere må gjerne trene i sitt eget nærmiljø – og slik vi ser det; representere sine egne klubber hvor enn i kommunen de kommer fra. Ønsket med et Rauma Friidrett er å skape større interesse rundt friidretten som aktivitet. Men for alle som ønsker det; uansett hvilke klubb de tilhører i kommunen, så har vi dette anlegget vi kan tilby, slår Wold Deunk fast.

– Målet med en overbyggingsklubb er å forene kreftene våre for et sterkere friidrettsmiljø i kommunen. Det er derfor vi inviterer til møte i ÅIF-huset kommende tirsdag, legger hun til.