– Jeg har planer om å sette dette historiske møtet, sier ordfører i Molde, Torgeir Dahl. Han er vert for møtet der alle kommunestyrene i Romsdal møtes i Bjørnsonsalen i Molde. Kommunestyrene fra hele ni kommuner setter seg sammen for å drøfte samarbeidsformer og fellestiltak i tida framover.

– Nei, sammenslåing av kommuner er ikke tema og står ikke på dagsorden, men at det kan komme til å bli en del av drøftingen, ser jeg ikke bort fra, sier Torgeir Dahl. Han forteller at det er kommunene i ROR-samarbeidet som nå skal møtes og at Eide og Gjemnes er invitert i tillegg. ROR-kommunene er Molde, Aukra, Midsund, Fræna, Nesset, Rauma og Vestnes.

Torgeir Dahl forteller at tema for møtet er en "nåsituasjonsanalyse" som er utarbeidet og som sier en del om samarbeidssituasjonen per i dag.

– Og konklusjonen her er todelt. Det viser seg å være stor vilje til samarbeid mellom kommunene på den ene siden men at det er store strukturelle utfordringer knyttet til samarbeidet, sier Dahl. Han legger til at de drøftingene som blir gjort på møtet i Molde vil være et oppspill til videre drøftinger i hvert enkelt kommunestyre.

– Hvordan opplever du som ordfører i den største kommunen, innstillingen til en eventuell storkommune i Romsdal i framtida?

– Jeg opplever at det er et stort ønske om samarbeid og mye blir det allerede samarbeidet om. Ikke minst den nye samhandlingsreformen for eksempel. Jeg opplever også at det i mange kommuner oppleves som krevende å ha tilstrekkelig med fagkompetanse på alle områder. Og jeg opplever at det er i de minste kommunene at behovet framstår som sterkest, sier Dahl og legger til slutt til at han også opplever et positivt trøkk også fra Rauma når det gjelder samarbeid med for eksempel Molde.