Rådhussalen på Åndalsnes vil være arena for debattering rundt jernbanens framtid.

Representanter for Norsk Bane AS vil være til stede og informere om situasjonen så langt. Planene for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim vil stå på dagsorden. Det samme vil en eventuell ny bane mellom Dombås og Ålesund – en avløser av Raumabanen, med andre ord.

Ordfører Torbjørn Rødstøl har hørt dette foredraget tidligere.

– Meget interessant, er konklusjonen fra ordføreren som håper rådhussalen vil bli fylt opp av mange interesserte.

Rødstøl påpeker at et brennhett tema sett fra Romsdal og Raumas side er om høyhastighetstraseen fra Oslo til Trondheim blir lagt via Østerdalen eller Gudbrandsdalen.

– Skulle valget falle på Østerdalen er det et tap for vårt område, slår ordføreren fast.

Et diskusjonstema vil det også bli hvor man skal legge en eventuell trase mellom Dombås og Ålesund. Vil Rauma dra nytte av en framtidig høyhastighetsbane til Ålesund? Vil det velges en linje som gjør at jernbanen i framtida blir lagt utenom Rauma?

På møtet i kveld vil det også bli informert om realiseringsprosessen for en høyhastighetsbane – når den eventuelt når politikernes bord, for eksempel.