– Det bekymrer meg litt når jeg hører at antall søkere går såpass ned. Hvis nedgangen fortsetter vil det få store konsekvenser for kommunen, sier Mary Aasen som er leder ved Rauma sjukeheim.

– Media skremmer

Hun sier at nedgangen kan være et signal om at yrket ikke er attraktivt.

– Det er mange innslag i sentrale media som kan skremme ungdom fra å velge helsefagretta yrker. Vår erfaring er at de fleste som starter som ekstrahjelp hos oss, og som blir her over tid, velger å ta utdanning i etterkant, sier Aasen.

Hun tror trivsel, godt arbeidsmiljø og et interessant og meningsfullt arbeid gjør at de velger utdanning.

– Viktige lærlinger

– Om dette er en varig nedgang, eller kortvarig svingning, vet jeg ikke, men det er viktig for oss at kommunen har lærlingeplasser til de som ønsker det. For oss er det et viktig rekrutteringsområde. Mange som er lærlinger hos oss, søker seg jobb her seinere, fortsetter Aasen.

Enhetsleder ved Åndalsnes sjukeheim, Siv-Merete Vold, deler bekymringen som Aasen har.

– Fagkunnskap er viktig og vi vet at behovet for flere hender vil øke. Derfor er det bekymringsverdig at søkertallene går ned, sier Vold.

Også hun ser på lærlingene som en ressurs og en måte å rekruttere arbeidskraft.

Vanskelig deltid

– Vi har helsefagarbeidere, men ikke stillinger til dem. At vi kun har små deltidsstillinger å tilby gjør rekrutteringsarbeidet vanskelig, fortsetter Aasen.

Hun beskriver arbeidsmarkedet som sårbart.

– Vi har deltidsansatte som har vært her lenge, men som vi vet vil forsvinne om de får en større stillingsprosent et annet sted. Det er også en utfordringen av vi innad i kommunen kjemper om de samme ressursene. Er det ei ledig stilling på Åndalsnes kan det ta folk fra Isfjorden, og omvendt, fortsetter Aasen.

Per i dag opplever begge de to enhetslederne at de har grei tilgang på helsefagarbeidere, men mangler sjukepleiere. Statistisk sentralbyrå sine beregner viser at man innen 2030 vil ha behov for 41.000 nye helsefagarbeidere i Norge.