Manglende sikkerhet gjør at feierne setter foten ned