I Romsdal har Rauma og Fræna den høgeste ledigheten, begge med 3,6 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.

Av de totalt 141 personer uten arbeid i Rauma, er det 101 kvinner og 40 menn. Det er 19 flere enn forrige måned og en endring på 43 fra januar i 2015.

I Møre og Romsdal sett under ett, er det i januar totalt 4.720 personer uten jobb. 2.167 av disse er kvinner og 1.553 er menn. Det tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstokken, som også er landsgjennomsnittet. Det er en økning i arbeidsløsheten på 33,1 prosent hvis vi sammenligner tallene med samme måned i fjor.

Tallene viser at i januar var det 644 flere personer uten jobb i vårt fylke, enn måneden før.

Nav påpeker imidlertid at de i januar også har 670 personer på ulike arbeidstiltak – 169 flere enn i januar 2015 - og det gir totalt en arbeidsløshet på 5.390 personer i fylket. Den fordeler seg med 2,4 prosent for kvinner og 4, 2 prosent for menn.

Deler vi opp fylket i tre; Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, viser tallene at Romsdal kommer best ut.

Sunnmøre hadde i januar 2.568 personer uten arbeid, Romsdal 1.047 personer, mens Nordmøre hadde 1.105 arbeidsledige.

Landet har totalt 93.284 arbeidsledige personer. Det er 3,4 prosent av arbeidsstokken, og en økning på 13 prosent i forhold til samme periode i fjor.