Pilegrimsfenomenet er blitt stort i vår moderne tid, og dette er et nytt skritt for religionen

– «Å gå pilegrim er en måte å gi søkningen innhold og gjøre det helt konkret», sier professor i religionsvitenskap, Lisbeth Mikaelsson, ved universitet i Bergen. Hun skal holde foredrag om «Den moderne pilegrimen; kulturarv-turist eller åndelig søker?» på årets pinsestevne på Veøya 19. mai.

Professoren mener at pilegrimsutviklingen har en sammenheng med utviklingen av Den norske kirke. Kirken ønsker å åpne seg mer for kirkefremmede, søkende og tvilende. Det medvirker til at kirken går i åpen og kulturbevisst retning. Pilegrimsbevegelsen er opptatt av helligsteder, historier og landskap, og preges av en huske og lytte mentalitet.

Dette finner Lisbeth Mikaelsson interessant og spennende. Nyreligiøsitet og kvinner i misjonen er et annet viktig tema i hennes arbeid. Lisbeth Mikaelsson vil også si noe om de av middelalderens pilegrimer som kom sjøveien langs kysten til Nidaros, de såkalte sjøpilegrimene. Dette er aktualisert igjen i vår tid og det arbeides nå for at kystpilegrimsleden skal bli en del av de offi sielle pilegrimsrutene til Nidaros. Foredraget starter midt på dagen.

På den tradisjonelle pinsegudstjenesten 1. pinsedag, før foredraget, forretter sokneprest Magne Furuseth og musikk spilles av Lars Duwe (obo), Ariane Duwe (fiolin) og Inge Holm Nygaard (orgel). Knut og Janne Sekkeseter har som tidligere ansvar for salg av mat og drikke og det er omvisning i prestegården før og etter gudstjenesten.

Alle er velkomne til å besøke Veøya; værvarselet er det aller beste også for denne dagen.