1676 menn og 1307 kvinner er uten jobb i Møre og Romsdal. Disse utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Dette er 63 færre enn for en måned siden, og 322 færre enn for ett år siden.

I august i år var 363 personer i ulike arbeidsmarkedstiltak, 50 flere enn i juli.

Totalt er det 71.344 helt ledige i Norge. Dette er 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og en nedgang på 6,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er fortsatt flest ledige i yrkesgruppen industriarbeidere. nest flest arbeidsledige finner vi innen bygg og anlegg, mens den yrkesgruppen med tredje flest ledige er butikk og salgsarbeid. Dette er fylkestallene.